Szeghalom története 55. rész

  Idős Kiss Ferenc gyógyszerész, aki 1850-ben telepedett meg Szeghalmon Körösladányból áthozva patikáját KORSZAKVÁLTÓ ÉVTIZED Ne sértődjön meg a kedves olvasó, de még mindig az 1860-70-es évek fordulóján kell időznöm. Eléggé színesen alakultak községünkben az események. Gondoljunk vissza az egyház és a világi vezetés végleges elkülönülésére, vagy éppen a Kaszinó kiegyezés párti és az Olvasó […]

Szeghalom története 53. rész

Az örök képtéma, már ősidők óta az „Anya gyermekével”. Csak annyit tudhatunk a képről, hogy egy Szeghalomról Nagybecskerekre házasult fiatalasszonyt és gyermekét láthatjuk, valamikor az 1870-es években AZ „ÖRÖK NŐ” Bocsássák meg nekem, hogy kicsit elkalandozok Szeghalom történetétől, bár ennek eldöntését az olvasóra fogom bízni. Még a cikksorozat hajnalán – a rézkorszakban – írtam, hogy […]

Szeghalom története 52. rész

Nyolc szigorú ember. A felvétel Gyulán készült az 1860-as években, rajta azok a csendbiztosok és ügyészek láthatók, kik megszüntették Békés megyében a betyárvilágot – jobb szélen Simay János AZ 1860-AS ÉVEK Lehet, hogy kezd néhány olvasó számára unalmasnak tűnni, hogy „egyhelyben toporogva” még mindig nem léptem tovább a 19. század közepének világából. Pedig még szokásosabb […]

Szeghalom története 50. rész

Sajnos megint csak egy címer maradt hátra, portré nélkül egy olyan úriember után, akinek neve még másfélszáz esztendő távlatában is ismerősen cseng a szeghalmi fülek számára, Dorzi gróf úrról lévén szó MÉG MINDIG AZ 1850-ES ÉVEKBEN A vízrendezéssel, a betyárkodással hosszú ideig kalandoztunk a szabadságharcot követő néhány évben. Közben új és újabb események történtek, melyekre […]

Szeghalom története 49. rész

Ez a morcos úriember az előzőekben említett Bodoky Károly, békés megyei mérnök, aki a Körös-völgy és a Sárrét szabályozási munkálatait irányította A SZABADSÁGHARC UTÁN 3. Szerintem többeknek feltűnt, hogy következetesen használom a „Bach-korszak” helyett a címben szereplő kitételt. Ennek egyszerű magyarázatát abban vélem, hogy bár az osztrák elnyomás jelen volt települési szinten, például a „zsandárok” […]

Szeghalom története 48. rész

A Pusztai család rezidenciája az 1920-as években. Utoljára tekercselő üzem működött benne. Kevesen tudják, hogy az 1770-es években épült ház igazi „betyárcsárda” volt, bár híres betyárok nem látogatták, vagy ha igen, akkor nagy titokban A SZABADSÁGHARC UTÁN 1. Egy kicsit térjünk vissza az „egy német tiszt” okfejtésére: „Kossuthnak mindenki jó volt, aki ellenünk akart harcolni, […]

Szeghalom története 47. rész

Nemzetőr lándzsa, amit nádvágó kacorból alakítottak át 1849-ben A FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC 4. A képen látható gyilok a „Mundérba bújt történelem” című kiállításon látható, ahová Vekerdről vitték be. Az egész szabadságharcot végigkísérte a krónikus fegyverhiány. Hiába tartott a dicsőséges tavaszi hadjárat, hiába fosztották meg a Habsburg-házat uralkodói jogaiktól, melyről Bogdán Lajos lelkipásztorunk oly lelkesen beszélt […]

Szeghalom története 46. rész

A Szabadságharc utolsó harmadában egyre-másra jelentek meg a „szükségpénzek”. Valahogy elfogytak a mindennapi kereskedelemben használt aprópénzek. Ugyan mit lehet kezdeni száz forinttal, ha csak egy czipót akart venni az ember négy krajcárért? A FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC 3. A képen látható pénznyomó lemez Ben tábornok Erdélyi Főhadpénztárának megbízásából készült, a papírpénzek nyomtatására, a lemezen őrzött dátum, […]

Szeghalom története 45. rész

A dicsőséges tavaszi hadjárat nyitányaként az 1849. március 5-én vívott szolnoki csatában Oláh György adatai szerint Perczel és Damjanich seregében tucatnyi szeghalmi vett részt A FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC 2. Az előzőek után Hajdu István – bár a megyei bizottmány székében megerősítette – 1848. szeptember végén mégis leköszönt bírói tisztéről. Az új községvezetés a következően alakult: […]

Szeghalom története 44. rész

Bogdán Lajos „Polgári szózat”-a oly jól sikerült, hogy még hamarosan újból kiadták, immár Debrecenben, így még szélesebb népcsoportokhoz juthatott el A FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC 1. A dicső forradalom, melyet részben a Pilvax ifjainak neve tesz emlékezetessé, viszonylag késve, két nap múlva vált Békésvármegye „rendei” előtt ismertté. Még a gyorspostával is két napba tellett, míg a […]