Átadták a Pro Urbe kitüntetéseket Szeghalmon

Ünnepi testületi ülésen adták át az idei év kitüntetéseit. 

Az alábbiakban Macsári József polgármester ünnepi augusztus 20-i beszédét és a kitüntetettek méltatását ismertetjük olvasóinkkal.

 Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Tiszta szívvel összegyűlni, gondtalanul ünnepelni – nem is olyan könnyű. Nem könnyű, hiszen ünnepeink mára

 gyökeresen átalakultak, mi magunk alakítottuk át őket az elmúlt évtizedek során.

Mégis elmondhatjuk: rohanjon bárhogy a világ, fújjon bármerről a szél, augusztus 20-a, s benne I. István király soha el nem halványuló alakja mindig része volt és része lesz a magyar nyárnak. S nem csupán a hagyomány, a megszokás miatt Tisztelt Hölgyeim és Uraim. Szent István hatalmas elszántsággal, ugyanakkor végtelen alázattal szolgálta nemzetét. Puritán jelleme, megrendíthetetlen hite vezette munkájában, mely nyomán alakja példaként állt a későbbi korok nemzedékei előtt s állhat előttünk most is. De vajon ott van e nagy királyunk eszmeisége mindannyiunk szívében? Hányan tekintjük valóban szolgálatnak a közért, a társadalomért vállalt munkát? Ott csengenek-e a fülekben István király intelmei? Az eltökélt uralkodó szavai, aki nem a tőle függetlenül zajló politikai eseményekre bízta a saját és országa sorsát, noha a keresztény Európában lett volna jelentkező bőven, aki úgymond szárnyai alá vette volna újonnan született hazánkat. István király tetteinek ereje éppen abban rejlett, hogy nélkülözött mindenfajta öncélúságot, sőt ellenkezőleg: biztonságot, hitet, jövőképet adott az országnak.

Tetterős királyunk, Szent István élete mutatja az utat. Szavak helyett tettekkel, ígéretek helyett munkával állhatunk csak meg a vállalt feladat és embertársaink előtt.

Ez augusztus 20-a és Szent István legfőbb üzenete a ma emberének.

Köszönöm szíves figyelmüket!

Mindenkinek kellemes időtöltést kívánok, a nyár hátralévő részében!

 

A 2017-es évben PRO URBE Díjban részesült Dr. Ibos István a Pándy Kálmán Kórház Szeghalmi telephelyének osztályvezető főorvosa.

Dr. Ibos István 1999. óta végzi önzetlenül a munkáját Szeghalmon, a Pándy Kálmán kórház fekvő- és járóbeteg egységénél. Mondhatni, igazi szeghalmiként viseli a beteg, támogatásra és gyógyításra szoruló emberek sorsát, időt és energiát nem sajnálva az Utókezelő Kórház osztályvezető főorvosaként. Kimagasló munkája végett számos elismerésben részesítették, mint például Főigazgatói dicséret és Egészségügyi Miniszteri dicséret. Dr. Ibos István részére, a Pándy Kálmán Kórház szeghalmi telephelyének osztályvezető főorvosaként végzett több évtizedes, magas szakmai színvonalú és áldozatos munkája elismeréseként az Önkormányzat Képviselő-testülete a 88/2017. számú határozatában foglaltak alapján PRO URBE díjat adományozott. 

A 2017-es évben PRO URBE Díjban részesült Dr. Keller László.

 

Dr. Keller László családjával költözött Szeghalomra 1972-ben. A szakrendelő sebészei-urológiai osztályán kezdett, majd az utókezelő kórház fekvőbeteg részlegében vezette a sebészeti osztályt. A szakrendelőben a sebészeti osztály vezetését, a betegek ellátást nyugdíjba vonulásáig végezte. 1998-ban a kórház vezetésére kapott megbízást, ahol kiválóan helytállt. Munkatársai, betegei tisztelték, mert mindig a maximumot nyújtotta és kollégáitól is ezt várta el. Szakmai munkáját több alkalommal is díjazták. Ma már nyugdíjas éveit tölti, de az ajtó mindig nyitva áll a hozzá segítségért fordulók előtt. Dr. Keller László részére Szeghalmi Járóbeteg Szakrendelő vezetőjeként, a Sebészeti Osztály vezető főorvosaként végzett több évtizedes, magas szakmai színvonalú és áldozatos munkája elismeréseként Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 89/201. számú határozatában foglaltak alapján PRO URBE díjat adományozott.

Szeghalom Város Önkormányzata a 125/2016. évi önkormányzati határozata és a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. EüM rendelet 11/A §-a alapján címzetes főorvosi cím használatára jogosult az a háziorvos, aki 20 éven keresztül folyamatosan körzeti, illetve háziorvosi feladatokat, körzeti gyermekorvosi, illetve házi gyermekorvosi feladatokat látott el, valamint az, az alapellátást végző fogorvos, aki 20 éven keresztül folyamatosan fogorvosi alapellátási feladatokat látott el.

Ezek alapján Szeghalom Város Önkormányzata címzetes főorvosi címben részesítette dr. Rákos Ferenc

, nyugdíjas háziorvost

Szerző: lezo