Szerzői jogok (Copyright)

Készült: 2017.05.25.

I. SZERZŐI JOGOK (Copyright)

Azzal, hogy belép a weboldal bármely oldalára, elfogadja az alábbi feltételeket. A Szolgáltatás, valamint a Weboldalon Szolgáltató által elérhetővé tett tartalom szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét szolgáló jogok a Szolgáltatót illetik meg, és a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyének hiányában. I. Tartalom: A jelen felhasználási feltételekben a „Tartalom” megjelölés alatt a honlapon található összes szöveges, grafikai, álló-és mozgóképes híranyag értendő, függetlenül annak letölthetőségétől, vagy kizárólag a honlapon történő elérhetőségétől.

II. A tartalom felhasználása:

II/1. Médiafelhasználás:

1. A szeghalomhir.hu weblapon (továbbiakban: lap) található tartalom a Szeghalomhír (továbbiakban: Kiadó) szellemi tulajdona.

2. Az Szeghalomhír fenntart minden, a lap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A laphoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.

3. Kiadó előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. A lap tartalmának egyes részeit – kizárólag saját felhasználás céljából – merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

4. A lap oldalai teljes egészében, a reklámokkal, hirdetésekkel együtt szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig a nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá a Kiadó előzetes írásbeli engedélye nélkül a lap tartalmát szoftveres, vagy egyéb úton történő automatikus, válogatás nélküli átvenni, az oldalt tükrözni, azaz technikai művelet segítségével a nyilvánossághoz újraközvetíteni még változatlan formában sem.

5. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A Szeghalomhír követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

6. Amennyiben Ön a saját weboldalán a Weboldalra (vagy bármelyik elemére) mutató linket, vagyis hiperhivatkozást (Link) kíván elhelyezni, azt kizárólag a következő módon teheti meg: „Szeghalomhír + az aloldal közvetlen (deep) linkje”

7. Amennyiben Ön a saját weboldalára tartalmat kíván átvenni a Szeghalomhir.hu oldaláról, azt kizárólag oly módon teheti meg, hogy a cikk címét és tartalmának rövid összefoglalóját (leadet) a képi elemek nélkül, változatlan tartalommal és hiánytalanul átveszi a Weboldalról, és a forrást megjelölve a cikk teljes tartalmára mutató hiperhivatkozást (közvetlen linket) helyez el a címben vagy a lead alá: Forrás: Szeghalomhir.hu Vagy: „Szeghalomhir.hu Azon Tartalmakra, amelyek külön szabályozás alá esnek – pl. exkluzív Tartalom – a Tartalom közvetlen oldalán feltüntetett szabályok vonatkoznak!

II/2. Saját célú, otthoni, felhasználás:

Felhasználó jogosult továbbá a Tartalomnak a médiaszolgáltatás célján kívüli, a szerzői jogról szóló törvény szerinti szabad felhasználásnak minősülő felhasználásra. Ide értendő különösen: a természetes személy által magáncélra készített másolat, feltéve, hogy a forrást és a szerző nevét feltüntetik és az átvételek jövedelemszerzés célját közvetve sem szolgálják. Kiadó e körben is szigorúan tiltja a hírügynökségi szolgáltatáshoz köthető közvetlen, vagy közvetett felhasználást, így az ilyen szolgáltatásban akkor sem járul hozzá a Tartalom közléséhez, ha az a jövedelemszerzést közvetve sem szolgálja. Kiadó kifejezetten tiltja a Tartalom szoftveres, vagy egyéb úton történő automatikus, válogatás nélküli átvételét.

II/3. A holnaptartalmak felhasználásának közvetlen üzletszerzésre irányuló korlátozása:

A Tartalmat Kiadó ellenszolgáltatás nélkül teszi elérhetővé. Ezért Kiadó kifejezetten tiltja, hogy a honlap tartalmaiból Felhasználó hírügynökségi szolgáltatást, vagy jellegében azzal hasonló, vagy azzal azonos tevékenységet végezzen, ide értve a Tartalom részben, vagy egészben történő értékesítését, és hírügynökségi szolgáltatásba történő beépítését is.

III. Védjegyek és logók használata:

1. Az szeghalomhir.hu domain név, a „szeghalomhir.hu” név, valamint a honlapon található mindennemű logó, védjegy, grafikai elem szerzői jogi védelmet élvez, oltalom alatt áll. Szolgáltató kifejezetten nem engedélyezi, és tiltja a honlap grafikai elemeinek, védjegyeinek másolását, tükrözését, felhasználását. Ez kizárólag – a hivatkozás kivételével – a Szeghalomhir.hu előzetes és kifejezett írásos hozzájárulásával lehetséges.

2. Az MTI hírügynökség honlapunkon felhasznált hírei és fotói, grafikái szerzői jogvédelem alatt állnak, a személyes és nem kereskedelmi felhasználás eseteinek kivételével tilos azokat akár eredeti, akár átírt formában bármilyen más médiumban közölni, sugározni vagy továbbadni, részben vagy egészben számítógépen tárolni. Felhívjuk figyelmét, hogy a Weboldal tartalmának ettől eltérő módon vagy mértékben történő átvétele tilos és szerzői jogot sért – tehát ez a nyilatkozat a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 36. § (2) bekezdésében foglaltak szerinti tiltó nyilatkozatnak minősül – , és a Kiadó minden esetben jogi lépéseket tesz a jogsértés megszüntetésére.

Szeghalom, 2017.05.25