Fogyasztóvédelmi ellenőrzések 2017. évi tapasztalatai

Békés Megyei Kormányhivatal Szeghalmi Járási Hivatala:

 

A közigazgatás rendszerszintű átalakításának részeként 2017. január 1-jétől a fogyasztóvédelem is közelebb került az emberekhez. A változás lényege, hogy az elsőfokú fogyasztóvédelmi feladatok a megyei kormányhivataloktól a járási hivatalokhoz kerültek.

A szervezeti átalakítás következtében januártól általános fogyasztóvédelmi hatóság lett a Szeghalmi Járási Hivatal is.

2017-ben árvizsgálat, fiatalkorú alkohollal, dohánytermékkel való kiszolgálás, szavatosság, jótállás, és idegenforgalmi ellenőrzés témakörökben végeztünk ellenőrzéseket a járás illetékességi területén.

Az ellenőrzések célja a fogyasztók anyagi érdekeinek védelme, a fogyasztók megkárosításához, megtévesztéséhez vezető árfeltüntetési, illetve áralkalmazási szabálytalanságok felderítése, a fiatalkorúak egészséges testi, lelki, szellemi és erkölcsi fejlődésének védelme, valamint a fogyasztók jótállási igényeinek intézésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések megtartása.

Az ellenőrzések 68 %-ában került feltárásra jogsértő kereskedelmi gyakorlat, melynek 56 %-a során, a kereskedelmi, vendéglátóipari egység tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott, így ezek az ügyek áttételre kerültek a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz. Ezekben az esetekben, csomagoló anyag beleméréséből, vagy kettős árfeltüntetésből adódóan a fogyasztó hátrányára többletszámolás, továbbá téves tájékoztatás történt a jótállás során érvényesíthető jogokról.

A jogsértések 44 %-ában a Járási Hivatal járt el, melynek során köteleztük a vállalkozást a jogkövető magatartásra, valamint 3 esetben a kötelezésen túl még összesen 425 000 Ft bírságot szabtunk ki. Mvel fiatalkorút alkoholtermékkel és dohánytermékkel szolgáltak ki, ezért 1 esetben az üzletben 15 napra megtiltottuk az alkoholtartalmú italok forgalmazását, 1 esetben pedig 30 napra bezárattuk a dohányboltot.

Az ellenőrzések 32 %-ában nem tártunk fel hiányosságot, így ez esetekben nem indult eljárás.

Még mindig probléma, hogy a kereskedelmi egységek nem a jogszabályoknak megfelelően tájékoztatják a fogyasztókat az eladási és egységárakról, továbbá több esetben nem hitelesített mérőeszközöket, mérlegeket használnak.

Szavatosság, jótállás témakörben az üzletben szóban, vagy a termék mellé adott jótállási jegyen félrevezető tájékoztatást adnak a fogyasztónak.

Annak ellenére, hogy a fogyasztóvédelmi törvény kifejezetten tiltja, a fiatalkorú alkohollal, dohánytermékkel való kiszolgálását, mégis az ellenőrzések 60 %-ában került jogsértés megállapításra.

 

 

 

                                                                                         Détárné Molnár Andrea sk.

                                                                                                     hivatalvezető

5520 Szeghalom, Nagy Miklós utca 4., Pf.: 61. Telefon: (+36 66) 470-041
E-mail: szeghalom.jaras@bekes.gov.hu Honlap: www.bekeskh.hu

Szerző: lezo