Tájékoztatás kényszerhasznosítás kapcsán

Békés Megyei Kormányhivatal Szeghalmi Járási Hivatala:

 

Január végétől lehet kényszerhasznosításra jelentkezni

 

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2018. január 31-től hirdetményt teszünk közzé a Szeghalmi Járási Hivatal Földhivatali Osztályának hirdetőtábláján, melyben tájékoztatást adunk a kényszerhasznosítóként történő kijelöléssel kapcsolatos tudnivalókról.

A mező és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló CXXII. törvény értelmében a földszerzési feltételek, illetve korlátozások, és tilalmak betartását a mezőgazdasági igazgatási szerv ellenőrzi. Amennyiben a tulajdonos vagy földhasználó nem felel meg a követelményeknek, (nem tartotta be a szerzéskor vállalt kötelezettségeket vagy a törvényben előírt földhasználattól, tevékenységtől tartósan eltért, földműves, illetve mezőgazdasági termelőszervezeti minősége bármely okból megszűnt, stb.) a Járási Hivatal felhívja a jogsértő állapot megszüntetésére. Ha a felhívás és a kiszabott bírság ellenére a jogsértő állapot 6 hónap elteltével is fennáll, lehetőség van az adott terület kényszerhasznosításba vételére.

Kényszerhasznosító nyilvántartásba vett földműves vagy mezőgazdasági termelőszervezet lehet. A föld kényszerhasznosítójaként kijelölt személy vagy szervezet esetében a rá irányadó birtokmaximum mértékének megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni az általa kényszerhasznosítással hasznosított föld területnagyságát.

Amennyiben további kérdésük van a kényszerhasznosítás kapcsán, a földhivatali osztály munkatársaitól további információkat tudhatnak meg.

 

 

                                                                                              Détárné Molnár Andrea sk.

                                                                                                        hivatalvezető

5520 Szeghalom, Nagy Miklós utca 4., Pf.: 61. Telefon: (+36 66) 470-041
E-mail: szeghalom.jaras@bekes.gov.hu Honlap: www.bekeskh.hu

Szerző: lezo