Ápolási díj 2018-ban

Szeghalmi Járási Hivatala

 

Ápolási díj 2018-ban

 

Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását végző nagykorú hozzátartozó részére biztosított ellátás. Az ápolást végző személy számára egyidejűleg csak egy ápolási díj állapítható meg.

Az ápolási díjra való jogosultságot az alábbi feltételek szerint lehet igényelni:

– ha az ápolt személy súlyosan fogyatékos vagy 18 éven aluli tartósan beteg (alap összegű ápolási díj),

– ha az ápolt személy fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos (emelt összegű ápolási díj),

– ha az ápolt személy kiemelt ápolást igényel (kiemelt összegű ápolási díj).

Az ápolási díj megállapítása iránti kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani, mely elérhető a www.bekesijarasok.hu weboldalon is, vagy a Kormányablakokban az ügyfél rendelkezésére áll.

Az ápolási díj havi alapösszege a 2018. évben havi bruttó 32 600 forint.

Alap összegű ápolási díjra jogosult a hozzátartozó, ha állandó és tartós gondozásra szoruló súlyosan fogyatékos, vagy tartósan beteg 18 év alatti személy gondozását, ápolását végzi. Az alap összegű ápolási díj összege bruttó 32 600 forint, nettó 29 340 forint.

A járási hivatal a fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy gondozására, ápolására tekintettel emelt összegű ápolási díjat állapít meg. A fokozott ápolási szükséglet vizsgálatára szakértő kerül kirendelésre. A fokozott ápolást igényel az a súlyosan fogyatékos személy, aki mások segítsége nélkül önállóan nem képes: étkezni, vagy tisztálkodni, vagy öltözködni, vagy illemhelyet használni, vagy lakáson belül – segédeszköz igénybevételével sem – közlekedni, feltéve, hogy ezek közül legalább három egyidejűleg fennáll.

A szakértő a vizsgálat időpontjáról legalább három munkanappal megelőzően értesíti az ápolást végző személyt. Az emelt összegű ápolási díj összege bruttó 48 900 forint, nettó 44 010 forint.

Kiemelt ápolási díjra való jogosult, aki komplex minősítés alapján a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló törvény alpontja szerinti „E” minősítési kategóriába sorolt hozzátartozójának gondozását, ápolását végzi, vagy olyan hozzátartozójának gondozását, ápolását végzi, aki után a magasabb összegű családi pótlékot miniszteri rendeletben meghatározott súlyosságú betegségre vagy fogyatékosságra tekintettel folyósítják. A kiemelt ápolási díj összege bruttó 58 680 forint, nettó 52 815 forint.

Az ápolási díj összegét 10 % nyugdíjjárulék terheli; az ápolási díj szolgálati időre jogosít, ami a nyugdíj megállapításához szükséges időbe beleszámít.

2018 január 01. napjától új ellátási forma, a tartós ápolást végzők időskori támogatása igényelhető. A havi 50 ezer forintos összeget az a nyugdíjas kaphatja, aki gyermekét legalább húsz éven át otthon gondozta, ezalatt legalább egy évig emelt szintű vagy kiemelt ápolási díjat kapott. Ez az ellátás az ápolási díjjal együtt is folyósítható. Az ellátás iránti kérelem a Járási Hivatal Kormányablak Osztályán is benyújtható, a kérelem elbírálásához szükséges adatokat – a kérelmezőnek az adatlapon tett nyilatkozata alapján – az általános hatáskörű nyugdíjmegállapító szerv szerzi be.

A pontos információk itt érhetők el:

https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu/hu/%C3%BCgyint%C3%A9z%C3%A9s/%C3%BCgyint%C3%A9z%C3%A9si-t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3k/447-tart%C3%B3s-%C3%A1pol%C3%A1st-v%C3%A9gz%C5%91k-t%C3%A1mogat%C3%A1sa.html

 

                                                                                           Détárné Molnár Andrea sk.

                                                                                                      hivatalvezető

5520 Szeghalom, Nagy Miklós utca 4., Pf.: 61. Telefon: (+36 66) 470-041
E-mail: szeghalom.jaras@bekes.gov.hu Honlap: www.bekeskh.hu

 

 

Szerző: lezo