KCR-el kapcsolatos tudnivalók

Szeghalmi Járási Hivatala

 

KCR-el kapcsolatos tudnivalók

 

2015 január 1-jén a 2014. évi XCIII. törvénynek és a 345/2014. (XII.23.) Korm. rendeletnek (továbbiakban KCR rendelet) megfelelően az ingatlan-nyilvántartási rendszerekben letiltásra került az földrészletek címmódosításának lehetősége, ezért a járási hivatalok földhivatali osztálya abban az esetben tudja módosítani ingatlan címét, ha azt maga a tulajdonos kéri.

A fenti időpontban elindult a központi címregiszter (KCR), mely a címadatot tartalmazó állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködési képességének elősegítésére és az egységes címkezelés biztosítására szolgál. Ez egy olyan, a nyilvántartások közötti együttműködést elősegítő központi nyilvántartás, amely a címadatok vonatkozásában adatkapcsolat-szolgáltatás útján hiteles adatforrást biztosít a címadatot tartalmazó állami és önkormányzati nyilvántartások számára. A jogalkotói elvárások szerint a KCR teljes körű működésével megszűnik mindennemű ellentmondás, amely eddig jellemezte a különböző nyilvántartásokban tárolt címeket.

A KCR egy olyan nyilvántartás, amely csak címadatokat tartalmaz, anélkül, hogy a címeket személynévhez vagy más adathoz kapcsolná. Erre a nyilvántartásra rákapcsolódnak más hatósági nyilvántartások, amelyek a kapcsolódás után már csak a KCR-ből nyerik a címadatot, ezzel biztosítva, hogy minden kapcsolódó nyilvántartásban ugyanazok az érvényes címadatok szerepeljenek.

A KCR rendelet hatálya alá tartozó minden ingatlannak (belterületi építési telek, épületek, az épületen belüli lakások, építési engedély köteles pincék, külterületi ingatlanok közül azok, amelyeken épület vagy pince áll) önálló címkoordinátája van.

2015 január 1. napjától a jegyzők által jóváhagyott adatok érvényes adatként szerepelnek a KCR-ben. A nyilvántartások naprakészen tartásáról a jegyzők kötelesek gondoskodni

Az ingatlanügyi hatóság minden változási vázrajz alapján átvezetett ügyben az átvezetést követően (a vázrajz és az adatlap megküldésével) haladéktalanul adatot köteles szolgáltatni az illetékes jegyző részére, aki gondoskodik az adatok feltöltéséről. Abban az esetben, ha a tulajdoni lapon a „felülvizsgálat alatt” megjegyzés jelenik meg, az arra utal, hogy az érvényes címképzés már folyamatban van.

A megváltozott adatok automatikus frissítéssel jelennek meg az ingatlan-nyilvántartási adatbázisban.

 

                                                                                         Détárné Molnár Andrea sk.

                                                                                                     hivatalvezető

5520 Szeghalom, Nagy Miklós utca 4., Pf.: 61. Telefon: (+36 66) 470-041
E-mail: szeghalom.jaras@bekes.gov.hu Honlap: www.bekeskh.hu

 

Szerző: lezo